De WAC in schiedam, Wilton Automobiel Club
lid worden bij WAC voor €22.- per jaar laatste nieuws bij WAC informeer vrijblijvend bij WAC


Klik hier voor onze openingstijden

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

kort verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering Het voortbestaan van de vereniging hangt door verschillende oorzaken aan “een zijden draadje”.
Voor het jaar 2023 wordt aan alle betalende leden gevraagd om een donatie van € 100, = (dit is inclusief het lidmaatschapsgeld van € 35, =). Over dit voorstel wordt door de aanwezigen overleg gepleegd en met algemene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Voorzitter deelt mede, als dit niet mocht lukken dan is dit waarschijnlijk het einde van de Autoclub WAC.
attentie Lees hier: Kort verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering van woensdag 5 oktober 2022.CONTRIBUTIE 2023 EN EENMALIGE DONATIE

het betalen van het lidmaatschapsgeld Om te voorkomen dat het financiële einde van de WAC wordt ingeluid heeft het Bestuur tijdens de algemene ledenvergadering voorgesteld om de leden voor het jaar 2023 een bedrag van € 100,-- te laten betalen, bestaande uit een eenmalige donatie van € 65,-- en het lidmaatschapsgeld 2023 van € 35,--.
Voor de goede orde, het betalen van het lidmaatschapsgeld is niet vrijblijvend, de donatie en het lidmaatschapsgeld dienen uiterlijk 31 januari 2023 op bovengenoemde rekening bijgeschreven te staan. Dat geldt ook voor het achterstallig lidmaatschapsgeld 2021.
Een hoger bedrag wordt toegejuicht en is uiteraard van harte welkom.
attentie Lees hier: Voorstel voor contributie en eenmalige donatie 2023.AANMANING LIDMAATSCHAP en BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Leden brief financieel Leden Brief aanmaning lidmaatsch Bekijk Leden Brief aanmaning lidmaatschap : Sommatie betaalachterstand lidmaatschapsgeld verenigingsjaar 2022 voor leden die het lidmaatschap van 2022 nog niet betaald hebben.
En:
Leden brief financieel : OPROEP TOT EEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN WILTON FIJENOORD AUTO CLUB.


BEGELEINDEND SCHRIJVEN 2021 EN DE WAC BALANS PER 31-12-21

Tussentijdse balans per 31-12-2021 Begeleidend schrijven Bekijk het begeleidiend schrijven en de tussentjdse balans per 31-12-2021 van WAC zoals opgesteld door Oranje Financials.


CONTRIBUTIE 2022

contributiebrief Om te beginnen wensen wij U allen een goed en gezond 2022.
Op 8 december 2021 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Door de geldende Corona maatregelen was het helaas niet mogelijk om de vergadering op de gebruikelijke wijze te houden.
Het verenigingsjaar loopt – zoals eerder is afgesproken – van
1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2022.
Het bedrag van de contributie wordt niet verhoogd maar blijft € 35, =

Lees hier de brief over de contributie 2022.LEDENVERGADERING 2021

ledenvergadering 2021 In een speciale jaarvergadering in deze Corona tijd is o.a. gesproken over: de opslagtank, de huurovereenkomst met de Gemeente Schiedam, de contributie, de autoverzekering, de bestuursleden en het Wilton Museum.

Lees hier het volledige verslag van de ledenvergadering 2021 van WAC Schiedam.Belangrijke mededeling van het bestuur

Schiedam, 1-6-21
Onderwerp: Algemeen

Aan alle leden Wilton Fijenoord Auto Club,

Inmiddels is het verenigingsjaar 2021 in volle gang, dat willen we zo houden.
ln maart is er een brief verzonden aan alle leden, gebleken is dat niet alle leden de brief hebben ontvangen, waarvoor onze excuses.

Een van de onderwerpen gaat over de contributie. Daarin werd verzocht deze tijdig te voldoen. Een deel van de leden heeft betaald en daar zijn wij dankbaar voor.

De leden die niet betaald hebben, willen jullie alsjeblieft betalen?! Het geld is hard nodig om het jaar 2021 door te komen. Om het verenigingsjaar financieel door te komen heeft de WAC ca. € 45.000,-- nodig, volgens de huidige stand van zaken is er tot op heden slechts ca. € 20.000,-- binnengekomen, u begrijpt, dat is te weinig.

De contributie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 35,--.
Het banknummer van de WAC is NL64ABNA0503610216
U kunt ook contant betalen in het preathuis Maandag, Woensdag en Zaterdag van 12-16 uur.
De beperkte openingstijden van het Preathuis zijn tijdelijk omdat de penningmeester mevr. An Stolk Vermeer herstellende is van een gebroken heup.

Zoals jullie weten is er een ondergrondse tank. Door vemieuwde milieumaatregelen is aan de WAC de plicht gesteld de tank te verwijderen. De kosten daarvan bedragen ca. € 25.000,--. Op dit moment is er niet voldoende geld om de verwijdering van de tank te kunnen betalen. Om de kosten hiervan te kunnen betalen zullen we er met z'n allen onze schouders onder moeten zellen. Dus mensen betaal s.v.p. de contributie.

Het contributiegeld is niet voldoende om de verwijdering van de tank te kunnen betalen, we zullen dus op een ander manier aan geld MOETEN komen bijvoorbeeld d.m.v.

- crowdfunding;
- een extra bijdrage van de leden;
- aanschrijven van diverse fondsen.

Hebben jullie ideeën hierover, laat het ons per mail weten, het mailadres is: wacschiedam@gmail.com

We hebben ook goed nieuws, we zijn in onderhandeling met een verzekeraar om:

- de premie van de autoverzekering te verlagen;
- en een verlaging van het eigen risico.

Aan de huidige verzekering verandert nu niets en loopt door, daarover later meer.

Het Bestuur

Lees hier de Brief van het bestuur aan alle leden Wilton Feijenoord Auto Club als pdf


DE WILTON AUTOMOBIEL CLUB (WAC)

Al tientallen jaren bestaat er in Schiedam een club waar u uw auto zelf in optima forma kunt brengen en houden voor slechts 35 euro per kalenderjaar. U kunt cash betalen.
Die club is gevestigd aan de Admiraal de Ruijterstraat 22 in Schiedam. Voor telefoonnummers, zie hierna.


WILTON FIJENOORD MUSEUM

Over een paar maanden wordt op het terrein van de WAC ( Wilton Automobiel Club) het Wilton Fijenoord museum geopend. JW TV praat hierover met Aad van Beek, een van de initiatiefnemers.
 

NOTULEN 2020

notulen 2020 Lees de notulen van de laatste algemene leden vergadering!

GRATIS AUTO WASSEN

Bij de WAC kunt u gratis water gebruiken om zelf uw auto wassen in één van onze overdekte wasboxen met uw zelf meegebracht wasmiddelen.

AUTOREPARATIE EN GEBRUIK VAN GEREEDSCHAP

Bij de WAC kunt u gratis zelf uw auto repareren met bij ons te lenen professioneel gereedschap waaronder lasapparatuur, tegen inlevering van uw lidmaatschapskaart. Bij inlevering van het gereedschap krijgt u die kaart weer terug.

BRUG EN SMEERPUT

Bij de WAC kunt u gratis gebruik maken van onze professionele brug om bijvoorbeeld de zelf meegebrachte olie (wij hebben die niet in de verkoop) te verversen. Wij zorgen er dan voor dat de afgewerkte olie milieuvriendelijk wordt afgevoerd. U heeft daar dus geen omkijken naar. (foto van de brug)
Daar kunt u ook onze een smeerput gebruiken om bijvoorbeeld de onderkant van uw auto te inspecteren en eventueel te repareren.

REPARATIEBOXEN

De WAC heeft enkele alleen overdekte en enkele afsluitbare reparatieboxen die tegen een redelijke prijs worden verhuurd. Daar is veel vraag naar. Informeer naar de mogelijkheden in het Praethuis.

AUTOVERZEKERING

Bij de WAC kunt u supergoedkoop uw auto verzekeren via onze collectieve verzekering waar geen leeftijdsdiscriminatie is zoals dat bij veel andere maatschappijen wel het geval is.
Deze verzekering combineert een zeer lage premie met een uitgebreide dekking en goede service. U kunt kiezen uit WA, WA+beperkt casco of WA + volledig casco (Allrisk). Standaard is de rechtsbijstand meeverzekerd. Eventueel kunt u de dekking nog verder uitbreiden. Vraag naar de mogelijkheden in het Praethuis.
Onze verzekering heeft nog een aantal voordelen:
a – Bij schade belt u het Praethuis (voor het telefoonnummer zie hieronder) en de WAC neemt uw schadegeval direct in behandeling.
b - Kunt u een schade niet zelf repareren, dan kunt u uw auto tegen een scherp tarief laten maken bij het bij ons aangesloten schadeherstelbedrijf. Indien nodig krijgt u daar gratis een vervangende auto. Vraag ernaar in ons Praethuis.

TIJDELIJKE STALLING

Bij de WAC is het mogelijk om uw auto tijdelijk buiten op ons terrein te stallen tegen een zeer redelijk tarief en voor zover er plaats is. Vraag ernaar in het Praethuis.

MELD U AAN ALS LID

Kom op werkdagen even binnen in ons Praethuis en in enkele minuten bent u lid, hebt u een lidmaatschapskaart en kunt u daarna direct gebruik maken van alles wat hierboven genoemd is.
Heeft u eerst nog wat vragen dan kunt u ook een e-mail sturen naar wacschiedam@gmail.com en u krijgt zo snel mogelijk een reactie.

ONS ADRES IS (VOOR POST EN UW GPS-SYSTEEM)

Admiraal de Ruijterstraat 22, 3115 HB, Schiedam

Openingstijden

DE OPENINGSTIJDEN VAN ONS PRAETHUIS

Onze administratie en de vraagbaak zijn gevestigd in het Praethuis. Dat is geopend:
Maandag: van 12.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag: van 12.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag: van 12.00 tot 16.00 uur

U kunt het Praethuis bellen op nummer 010- 473 13 46

DE OPENINGSTIJDEN VAN ONZE GARAGE

Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
U kunt de garage bellen op nummer 010-473 15 73 en gelijk een afspraak maken.


naar boven