De WAC in schiedam, Wilton Automobiel Club
ARCHIEF

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

Oproep tot een buitengewone algemene ledenvergadering 15 november 2023
Het bestuur van Wilton Feijenoord Auto Club te schiedam ( de WAC) nodigt de leden uit voor de buitengewone algemene ledenvergadering ('BALV') die zal plaatsvinden op woensdag 15 november 2023 om20.00 uur aan de Admiraal de Ruyterstraat 16-E (3115 HB) SCHIEDAM.
Lees hier: Oproep tot een buitengewone algemene ledenvergadering 15 november 2023BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

kort verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering Het voortbestaan van de vereniging hangt door verschillende oorzaken aan “een zijden draadje”.
Voor het jaar 2023 wordt aan alle betalende leden gevraagd om een donatie van € 100, = (dit is inclusief het lidmaatschapsgeld van € 35, =). Over dit voorstel wordt door de aanwezigen overleg gepleegd en met algemene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Voorzitter deelt mede, als dit niet mocht lukken dan is dit waarschijnlijk het einde van de Autoclub WAC.
attentie Lees hier: Kort verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering van woensdag 5 oktober 2022.CONTRIBUTIE 2023 EN EENMALIGE DONATIE

het betalen van het lidmaatschapsgeld Om te voorkomen dat het financiële einde van de WAC wordt ingeluid heeft het Bestuur tijdens de algemene ledenvergadering voorgesteld om de leden voor het jaar 2023 een bedrag van € 100,-- te laten betalen, bestaande uit een eenmalige donatie van € 65,-- en het lidmaatschapsgeld 2023 van € 35,--.
Voor de goede orde, het betalen van het lidmaatschapsgeld is niet vrijblijvend, de donatie en het lidmaatschapsgeld dienen uiterlijk 31 januari 2023 op bovengenoemde rekening bijgeschreven te staan. Dat geldt ook voor het achterstallig lidmaatschapsgeld 2021.
Een hoger bedrag wordt toegejuicht en is uiteraard van harte welkom.
attentie Lees hier: Voorstel voor contributie en eenmalige donatie 2023.AANMANING LIDMAATSCHAP en BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Leden brief financieel Leden Brief aanmaning lidmaatsch Bekijk Leden Brief aanmaning lidmaatschap : Sommatie betaalachterstand lidmaatschapsgeld verenigingsjaar 2022 voor leden die het lidmaatschap van 2022 nog niet betaald hebben.
En:
Leden brief financieel : OPROEP TOT EEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN WILTON FIJENOORD AUTO CLUB.


BEGELEINDEND SCHRIJVEN 2021 EN DE WAC BALANS PER 31-12-21

Tussentijdse balans per 31-12-2021 Begeleidend schrijven Bekijk het begeleidiend schrijven en de tussentjdse balans per 31-12-2021 van WAC zoals opgesteld door Oranje Financials.


CONTRIBUTIE 2022

contributiebrief Om te beginnen wensen wij U allen een goed en gezond 2022.
Op 8 december 2021 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Door de geldende Corona maatregelen was het helaas niet mogelijk om de vergadering op de gebruikelijke wijze te houden.
Het verenigingsjaar loopt – zoals eerder is afgesproken – van
1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2022.
Het bedrag van de contributie wordt niet verhoogd maar blijft € 35, =

Lees hier de brief over de contributie 2022.LEDENVERGADERING 2021

ledenvergadering 2021 In een speciale jaarvergadering in deze Corona tijd is o.a. gesproken over: de opslagtank, de huurovereenkomst met de Gemeente Schiedam, de contributie, de autoverzekering, de bestuursleden en het Wilton Museum.

Lees hier het volledige verslag van de ledenvergadering 2021 van WAC Schiedam.Belangrijke mededeling van het bestuur

Schiedam, 1-6-21
Onderwerp: Algemeen

Aan alle leden Wilton Fijenoord Auto Club,

Inmiddels is het verenigingsjaar 2021 in volle gang, dat willen we zo houden.
ln maart is er een brief verzonden aan alle leden, gebleken is dat niet alle leden de brief hebben ontvangen, waarvoor onze excuses.

Een van de onderwerpen gaat over de contributie. Daarin werd verzocht deze tijdig te voldoen. Een deel van de leden heeft betaald en daar zijn wij dankbaar voor.

De leden die niet betaald hebben, willen jullie alsjeblieft betalen?! Het geld is hard nodig om het jaar 2021 door te komen. Om het verenigingsjaar financieel door te komen heeft de WAC ca. € 45.000,-- nodig, volgens de huidige stand van zaken is er tot op heden slechts ca. € 20.000,-- binnengekomen, u begrijpt, dat is te weinig.

De contributie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 35,--.
Het banknummer van de WAC is NL64ABNA0503610216
U kunt ook contant betalen in het preathuis Maandag, Woensdag en Zaterdag van 12-16 uur.
De beperkte openingstijden van het Preathuis zijn tijdelijk omdat de penningmeester mevr. An Stolk Vermeer herstellende is van een gebroken heup.

Zoals jullie weten is er een ondergrondse tank. Door vemieuwde milieumaatregelen is aan de WAC de plicht gesteld de tank te verwijderen. De kosten daarvan bedragen ca. € 25.000,--. Op dit moment is er niet voldoende geld om de verwijdering van de tank te kunnen betalen. Om de kosten hiervan te kunnen betalen zullen we er met z'n allen onze schouders onder moeten zellen. Dus mensen betaal s.v.p. de contributie.

Het contributiegeld is niet voldoende om de verwijdering van de tank te kunnen betalen, we zullen dus op een ander manier aan geld MOETEN komen bijvoorbeeld d.m.v.

- crowdfunding;
- een extra bijdrage van de leden;
- aanschrijven van diverse fondsen.

Hebben jullie ideeën hierover, laat het ons per mail weten, het mailadres is: wacschiedam@gmail.com

We hebben ook goed nieuws, we zijn in onderhandeling met een verzekeraar om:

- de premie van de autoverzekering te verlagen;
- en een verlaging van het eigen risico.

Aan de huidige verzekering verandert nu niets en loopt door, daarover later meer.

Het Bestuur

Lees hier de Brief van het bestuur aan alle leden Wilton Feijenoord Auto Club als pdf


NOTULEN 2020

notulen 2020 Lees de notulen van de laatste algemene leden vergadering!


naar boven